Denna fliken är lite framförhållning. I vår ambition ligger att löpande anordna utbildningar och möten med sikte på att under roliga lättsamma former utbilda oss om livets risker och möjligheter!

16 ögon ser och läser mer två. Åtta hjärnor föder fler tankar än en. Låt os komplettera den krigiska ekonomistyrda värden med omvårdande tankar och reagera på samhällets orättvisor!

Tillsammans kan vi göra mer än vi tror. Konsumentkraft är världens regerande kraft om vi kan samordna den ordentligt! Låt oss börja nu!

Välkomna med önskemål och synpunkter!

 

kurser@ekoliv.com


Kommentarer

Utbildning o Kurser — Inga kommentarer

Kommentera