Inte sällan ligger producentpriserna på 10% av affärspriserna. Resten är påslag/profit som Du kan få del av! Bli en del av “kedjan” att distribuera de bästa varorna DU VET!

Du skall veta att varorna du köper i affären kostar under hälften att tillverka. Vissa varor bara 10% av tillverkningskostnaden. Resten går till grossister, transporter, marknadsföring och affärskjedjan! Detta är grunden till att nätverksmarknadföring växer fort nu, och ger oss alla en bra chans till extrainkomst.

Men se upp! Det finns en massa fallgropar på vägen! Det startas hela tiden nya nätverksföretag. Många av dessa kommer att försvinna under de närmaste åren, och eftersom provisionen ofta kommer efter många år förlorar distributörerna på de oseriösa nätverken, vilket är grunden till att många har en negativ inställning till nätverksbranschen här i Sverige. Så är det dock inte i alla länder. Exempel på bra NTV länder är Polen, Japan, Malaysia… och många fler. ( Letar nu efter aktuella siffror hur NTV ökar … )

VARNING!

Det fins över 250 000 nätverksföretag i världen. Jag tror inte någon med dåliga varor väljer denna distributörsform, för det ger direkt stopp bland kunderna. Ingen vill använda dåliga produkter eller sälja dessa. Nätverken har alltid mycket bättre möjlighet till uppföljning på produkterna än affärskjedjorna med sina 1000-tals olika ofta “anonyma” både produkter och kunder.

Den stora fallgropen för nätverksmarknadsföring är kapitalbehoven. I starten är det en förhållandevis billig distributionsform, men eftersom provisioner ofta betalas ut i efterskott kommer sedan denna kostnad tillsammans med annat och “dödar” nätverket, och konsumenterna blir förlorarna!

Som alla förstår är detta därför en svår översikt för var och en att avgöra. Dessutom är det så att de stora kapitalen som ofta äger både dustributionsföretagen och media fort ger en negativ information av de felande nätverken. Detta tillsammans med människors vanor i olika länder är orsaken till variationen i  utveckling av nätverksmarknadsföring.

Ekoliv har samlat in information av 100-tals olika nätverk, och kan därför vara en god vän/sammarbetspartner för att inte falla i “fel” nätverk. Det fins också en massa ekonomiska nätverk, som inte distribuerar några varor. Dessa är förbjudna i Sverige, men finns ändå. Ekoliv sysslar enbart med granskning av lagliga varunätverk.

Obeservera: Det är de korta engagemangen som är förlorarna. Skall Du gå in i ett nätverk, se till att det har bra produkter, ordentlig ekonomi m.m. När du väl bestämt dig; Jobba hårt och framför allt VAR UTHÅLLIG! Det är uthållig och trogen tjänst som ger bäst utdelning i alla nätverk! 

Vid pennan den 1 Juni 2014/ CG)))

Just nu granskar vi följande bra nätverk när det gäller hälsa:

Amway

Synergy

LiveSmart360

FlavonMax

Januesse

Av övriga produkter:

WorldVentures

International Silver network

 

 

 

 


Kommentarer

Så här tjänar du pengar! Bli en del av distributionen! — Inga kommentarer

Kommentera