Jag är från början en vetenskapstänkare. Trodde inte på något som inte kunde bevisas av vetenskapen! Men ju äldre jag blir desto mer händer systematiska händelser, som inte bara kan vara en slump……. Är det en Gud, eller vad är det som styr…..!?

När jag började läsa om mikroorganismerna omkring oss började jag få nya vyer i livet! Tänk att vi består av 10 biljarder celler och i kroppen. På och i kroppen lever 10 gånger så många mikrorganismer, alltså 100 biljarder. Det är svindlande mängder “individer”.Alltså i bara en kubikdecimeter av Dig finns flera individer än hela jordens befolkning!!!!!!

Tänk om vi ur universums perspektiv inte är större än en mikroorganism i vår kropp. Vilken överblick universum då har på allt som händer omkring oss. ….!!!!

Det sägs att allt levande har en unik identitet! Du är unik med din identitet i varje cell. Denna DNA-vetenskap som används alltmer i brottsutredningar. Allt annat levande sägs också ha en unik identitet, även grässtråna som vi trampar på…. Vad vet, eller tror du?????

Numera har kroppen blivit min viktigaste hobby! För jag har blivit så nyfiken på livet och alla dessa fenomen att jag helt enkelt vill uppleva svaren på alla dessa frågor medan jag lever ! VAR RÄDD OM DIN HÄLSA OCH DINA ENERGIER – DE ÄR DITT LIV!

Energien är ju oförstörbar. Allting går igen på olika sätt ….. från tvivlare känner jag alltmer att även själen har en förlängning … Vad tror du?

Är kanske döden bara en omvandlingsfas… till ett “himmelrike”!

Vår verklighet är våra tankar!

Om du vill ha det du får! – Får du alltid det du vill! – så enkelt ….!!! Mycket lättare än att skaffa sig en massa som man sen kanske inte vill ha ….

Med tankens enorma krafter finns inga gränser vad vi kan uppleva ….

Välkommen med dina blogg-inlägg nedan!


Kommentarer

Universum och naturens bevisning!? — Inga kommentarer

Kommentera