Hälsa

Världen är allt mer komplicerad för oss. Vi befinner oss framför allt i en  svårare matutveckling. Den som inte inser det i tid riskerar också att bli svag och sjuk! Det går inte längre och säga att har det gått hittills funkar det säkert vidare!

Anledningen till att den här sidan har kommit till, är på grund av att jag själv varit väldigt sjuk och fått hjälp. Både psyke och kroppen har varit väldigt illa ute. Solen i mitt liv gick upp under 1999, då jag med blödande magsår, svåra tennisarmar och annan värk, helt befriades, med hjälp av Aloe Vera och Vita Biosa!

2007 fick jag en annan erfarenhet. Fick yrsel, svimmade och ambulansfärd till Sahlgrenska sjukhuset, där jag låg på hjärtintesiven en hel månad med hjärtflimmer. Hjärt- o kärlsjukdomarna är den sjukdom som dödar flest människor i världen, även inräknat Aids, Cancer, och TBC. Grunden för att bekämpa dessa sjukdomar kom med Dr Josef Prendergast som började med L-argening 7 år innan det belönades med Nobelpriset i medicin 1998.

En annan insikt kom när jag fick inblick i PHvärdet. Det är våra ”försurade” kroppar som bäddar för de ”moderna” sjukdomarna. Ex cancer kan inte utvecklas i högt PH. Högt PH utvecklas bl.a. av de klorofyllgröna växterna….. Det finns ingen tvekan i denna baskunskap. Det bekräftas av nobelprisen redan

TANKENS KRAFT! Det kvittar nästan vad vi gör och får i oss, om vi inte har energier. Just nu befinner jag mig i upptäckter av hur olika människor har olika energier och förutsättningar. Hur man med hjälp av olika terapier och rörelser kan öka på livslusten och dessa energier. Ytterst inser jag alltmer att allt handlar om energier. Energin lär ju vara oförstörbar. Allt som inte underhålls rostar, korrugerar osv… sönder. Ingenting är helt oändligt. DESSA ENERGIER skapas också av våra inre känslor. Om vi känner oss glada och betydelsefulla, känner kroppens celler detta, och förökar sig bättre än om vi känner oss sorgsna och utan betydelse! ProArgi9+ har bra inverkan även på inre lugn och konstruktivt tänkande.

Tack alla! -för de värdefulla grunder och insikter som Ni bidragit med i mitt fortsatta arbete att UPPLEVA tänka och upplysa vilka alternativ som finns till bedövning och döda energier! Kan det vara så att politikerna subventionerar läkemedlen med så stora belopp, för att sen spara in det på pensionen!?

”Hälsorektangeln”!

Kroppens funktioner är ett fantastiskt samarbete mellan alla våra organ, som alla behövs mer eller mindre. Hjärtat är den viktigaste enheten, eftersom stannar hjärtat tar det bara sekunder så är vi döda, i hela eller delar av kroppen. Lungornas syre…… och magen kommer sen, eftersom ex. hjärnan kan inte fungera utan syre och näring osv….osv…

Jag har sedan 1999 följt ett stort antal människors hälsoutveckling. Först framför allt tre verkligt gamla och sjuka människor omkring 90 år . Dessa erfarenheter är grunden till att jag är väldigt säker på att vi alla behöver råmaterial av essentiella aminosyror m.m. i kroppen som bl.a AloeVera tillför på ett ekonomiskt sätt. Magens kondition är väldigt viktig eftersom här överförs ju de flesta näringsämnena. Aloe Vera har  en rengörande effekt på magen, men lika viktiga i detta avseende lär mikroorganismerna vara. Vi består av c.a 10 biljarder celler som samarbetar till att bli vår kropp med alla dess funktioner. Var och en cell behöver hela tiden vatten syre och näring, samt bli av med avfallsprodukterna. En frisk människa skall ha c.a 100 biljarder mikroorganismer, som hjälper till med detta, samt ombilda närigen till den mikronäring som kroppens celler kan ta upp. Brist på detta visar sig i allergier och andra obalanser ……

Undertecknad har provat nästa alla Aloe Verasorter som finns på marknaden. De har botat mina magsår och befriat mig från mina svåra tennisarmar och tagit bort min ledvärk! Helt klart finns skillnader.
Här kommer mer dokumentation om Aloe Vera m.fl. näringsämnen inom kort! 

1/ Näringstillskott:
Det är oerhört svårt att veta vad man behöver och hur mycket. Därför förordar jag att dricka AloeVera i stället för en massa olika tillskott. Det är skördat av en liljeväxt med samma namn. Det finns 52 olika arter, men det är bara ett par av dessa som innehåller många läkande egenskaper. Den vanligaste är AloeVera Barbarensis. som visat sig innehålla 175 olika näringsämnen, varav vetenskapen bara kunnat exakt bestämma 125. I dessa ingår essentiella aminosyror, nästa alla vitaminer och mineraler, samt saponiner som rensar magtarmkanalen så att kroppen kan ta upp näringen m.m. Det man behöver komplettera är löpande tillföra kroppen C-vitamin då den inte kan lagras i kroppen, samt en bra kalksort som kroppen kan ta upp t.ex algkalk!

Maten: Kemiska preparaten i jordbruket förstör mikrokulturen. Långa transporter och olika konserveringsmetoder medför ytterligare påfrestningar. Ledande universitetsstudier på maten vi äter visar att flera av våra viktigaste näringsämnen har halverats på 20 år. Vi kan bara inte blunda för detta, samtidigt som vi kan konstatera att samhället och media är offer för den starka ekonomiska lobbying som vi alla är utsatta för. Detta medför enorma påfrestningar på samhället i dag, vilket inte bara påverkar hälsan direkt utan också den sociala kraften. Kraftigt försämrade villkor för vården i framtiden!
Luften och vatten: Gifterna i luft och vatten tilltar stadigt.
Djur och kött: Vi genmanipulerar och försöker bota sjukdomar med antibiotika. Detta är också tickande bomber för kroppen och kommande generationer.
Många äter extra tillskott av olika vitaminer. Även detta är en fara, för lite av en och för mycket av en annan kan också bli rena giftet!!!!! Därför tror jag mest på naturligt sammansatta preparat. Men helt klart är att vi är alla olika, har olika behov och därför kan samma preparat ge olika utdelning och upplevelse!

2/ Mikroorganismer:
Det som lider mest skada i vårt moderna samhälle är mikroorganismerna. Man kan ta bort alla djur inklusive människorna och mikroorganismerna kommer att överleva, men vi kan inte överleva utan mikroorganismerna! Vi fjärmar oss från dom med kemiska preparat i såväl jordbruk, konservering och överdrivet god hygien. Detta är orsaken till magsjukdomar, allergier och andra “välfärdssjukdomar”.
Jag har under flera år nu provat Vita Biosa på både människor och djur. Det har varit helt fantastiska resultat, och jag är helt övertygad att detta kan man inte vara utan i dagens samhälle. Det ger magen hjälp vilket i sin tur ökar hälsa och vitalitet. Speciellt värdefullt är det alltså för alla med magproblem, diabetes (mikroberna lever ju på sockret), och allergiker av olika slag, men som sagt alla moderna människor och djur mår bra av detta.

OBS. Bästa sättet att bekämpa odörer av alla slag samt negativa mikroorganismer (bakterier) är att odla de hälsosamma positiva mikroorganismerna!

Här kommer snart mer beskrivningar och länkar till dokumentation av detta!

3/ Magens viktiga uppgifter: Ta upp näring samt även svara för blodets rening:
Sker genom magens funktioner. Om inte magen tömmer sig och fungerar, kan magen inte rena blodet. Då kan det bli tvärt om med snabba sjukdomsförlopp som följd. Så vårda din mage noga, det är en av de viktigaste organen vi har!

STOPP, STOPP, –  EKOLIV skall inte vara en avskräckare, ­ bara en uppväckare. Nu räcker det med eländet, nu skall vi vara analyserande och positiva resten.
Även negativism och rädsla föder sjukdomar, så det gäller att hitta balans i allt!!!!  

Välkommen att höra av dig så skall jag be lämplig medlem i nätverket att besöka Dig och berätta mer.

Hjärtliga Hälsningar från
EkoKalle

Kontor Pentti 0320 62200 / CGL Mob: 0705 662200
eller E-post : ekocalle@ekoliv.com


Kommentarer

Hälsan — Inga kommentarer

Kommentera