En aktuell nätverksadress för ambitiösa personer. http://www.successgroup.se

NÄTVERKANDE; I den gångna tiden fick med rätta nätverksmarknadsföring många dåliga rykten. Tidigare har det funnits också ekonomiska nätverk. Men på grund av svårigheten att rättvist styra provisionerna har det många gånger blivit pyramidförtjänster. Detta har i sin tur medfört att  “klipparna” också sökt sig hit, och fällt många offer! Om så bara 1% är missnöjd så räcker det som grund för att i media “föda ett spöke”.

VI ÄR OFFER FÖR PROPAGANDAN: Om man ser i sina led människor som bara har sig själv för ögonen då vill man inte stödja detta. Då går man hellre till affären och betalar samma, eller högre priser, och på detta sättet föder en marknad, som har allt annat än människornas bästa för ögonen. Ökade intäkter, ökar propagandan för att skydda sina intressen….
Ja det har handlat mycket om pengar och makt! För ökad profit minskas personliga insatser, och den opersonliga statusvärlden är ett faktum där allt fler blir offer… och “hänsynslösheten” går oskadad och oberörd vidare. Vi hamnar i ett kostnadsläge så att vi inte får tid att ens umgås med våra vänner. Detta är ju ett drömläge för dem som styr utvecklingen. Modet lockar in oss i utseendefixeringar och identitetslösheten gör oss passiva… Medias inverkan är ju inte direkt uppbyggande, och det är ju inte heller deras avsikt!

Men nätverken har kommit för att stanna.Var så säker. Det finns ingen bransch i världen som så fort och stadigt utvecklar sig framåt. …… så det är här de flesta av oss har sin framtida försörjning! Ju tidigare du inser detta desto större framtidsutsikter får Du.

Företagsidé och mål: Välj ditt nätverk noga!

Genom att hitta så många nätverk som möjligt på marknaden, kan vi hjälpa Dig att välja ditt bästa nätverk. Det handlar inte bara om varorna och uppbyggnaden av nätverket, utan också om att leta fram de nätverkssamarbete som kommer att berika Dig och Dina behov. Hitta de vänner som du kan utvecklas tillsammans med och ha roligt i arbetet!

Välkommen till framtidsyrket; Nätverksbyggare!

Det är vår förhoppning att vi också skall kunna erbjuda bästa möjliga utbildning till det nya framtidsyrket Nätverksbyggare, Därför har vi nu under lång tid gått in och ut i olika nätverk för att studera och lära oss så mycket som möjligt. Nu också ordnat så att vi disponerar en buss för att kunna ta oss till olika utvecklande och livsuppbyggande föredrag och roliga arrangemang. Genom samarbetet stärks möjligheterna på alla plan! Kanske har också du något som vi tillsammans kan få bättre utnyttjandegrad på, till förmån också för Din ekonomi.

Framtidsvision:
Den nya teknologin ger inte bara stora rationaliseringsvinster, utan också en ökad möjlighet att rättvist fördela förtjänster efter insats!
Vi vet i dag att många saker inte kostar mer än 10-20% av marknadspriset att tillverka. Resten är distribution, reklam, andra marknadskostnader och profit. Vi måste styra dessa vinster från terror, korruption och maktmissbruk.
Vi måste i stället få dessa pengar till att bygga upp ett kärleksfullt omtänksamt samhälle! Vi har under tio års tid haft förmånen att studera, fundera och senare, letat fram ett 60 tal nätverk. (Obs det handlar inte om datanätverk utan personliga nätverk. =Samarbete mellan människor!).
Eftersom vi alla måste överleva är de intressantaste nätverken de som kan både skapa ekonomi och personlig kraft. Alltså de ekonomi-skapande nätverken. Eftersom de varken samarbetar eller annonserar är det svårt att hitta dem, och när man väl står inför en presentation vet man inte om alternativen.
I de olika nätverken utgår mellan 40-73% av varans försäljningspris till nätverkarna själva! Detta gör att det idag finns många som lever på det. Hundratusental bara i Sverige som har en sidoinkomst av dem! På detta sättet får man betalt samtidigt som man umgås med sina vänner.
Kan vi bygga denna ökade kontakt på omtanke och sympati kan nätverken få en enorm kraft, och fortare än vi anar förändra världen!
Ekoliv ntv vill vara denna din grund för att just Du skall hitta det nätverk och nätverkskamrater som du skall bygga Din trygga meningsfyllda framtid på! Ditt arbete består i att hitta människor du tycker om och vill hjälpa. Din egen framgång är beroende av Din förmåga att hjälpa andra att lyckas. Du skall inte göra 100% själv, utan få 100 andra att gör 1%! Välkommen in i Ekolivs nätverkssamarbete!

Vi har lyssnat på människor som bemästrat sina hälsoproblem. Vi är otroligt ödmjuka och tacksamma  för allt som dessa underbara människor delat med sig av kunskap om kropp och själ.

Det är väldigt viktigt att varje nätverksintresserad får en överblick av vilka nätverk som finns, anser vi på EKOLIV NTV. Därför har vi under c.a 15 år samlat information och erfarenheter från ett 60 tal nätverk. Varje nätverkare som väljer fel nätverk och sedan blir besviken utgör ett bakslag för hela branschen. En missnöjd brukar som bekant normalt höras mer än 100 nöjda.

Det är också så att olika nätverk är olika uppbyggda. Det är oerhört svårt för en helt ny intressent att utvärdera skillnaderna. Vem som är grundare etc. Låt oss samarbeta och granska noga!

Via “Ekoklubben” hjälps vi åt att presentera diverse nätverk lite översiktligt, samt förmedla kontakter till lämpliga upplines som kan hjälpa dig med ytterligare information, varuleveranser och registrering i respektive nätverk!

TEAM EKOLIV: Är en “samarbetsplattform” för utbyte av erfarenheter och produkter samt utbildning m.m.

Alla nätverkare från olika nätverk är här välkomna att presentera sig.

Nätverksgruppen är öppen för olika nätverkare som vill vara öppna och samarbetande.

Intresseanmälan till Team Ekoliv är ännu så länge gratis, och anmälan gör du till  Pentti på tel 032062200 ( Under kontorstid), eller mail till; team@ekoliv.com

 

 

Om utvecklingen i världen av Edward Ludbrook. Läs mer här!

 


Kommentarer

Nätverk — Inga kommentarer

Kommentera